Satisaction

Leerklimaat

 

Leerklimaat: de culturele dimensie van leren in organisaties levert een bijdrage aan het verhelderen van het begrip leerklimaat. Hiertoe is eerst in kaart gebracht welke leerklimaatopvattingen in de opleidingskundige literatuur kunnen worden onderscheiden. Eveneens is geanalyseerd welke leerklimaatopvattingen ten grondslag liggen aan bestaande leerklimaatinstrumenten. Geconcludeerd is dat de leernetwerkbenadering goede aanknopingspunten biedt voor het conceptualiseren van het begrip leerklimaat.

Vervolgens is onderzocht welke dimensies van leerklimaat men kan onderscheiden. Hiertoe is een uitgebreid literatuuronderzoek verricht en zijn case studies uitgevoerd binnen drie productiebedrijven. Op basis hiervan zijn vijf dimensies van leerklimaat onderscheiden.

Het boek is geschreven voor opleidingsdeskundigen, organisatiewetenschappers, managers, organisatieadviseurs en studenten die zich uit hoofde van hun functie of opleiding bezighouden met leren en opleiden in bedrijven.


Dit proefschrift bevat belangrijke lessen voor opleiders en managers.