Satisaction

dr. Mirjam Baars, MBA

 

dr. Mirjam Baars, MBA is arbeids- en organisatiepsycholoog, onderwijskundige en bedrijfskundige.
Gepromoveerd op onderzoek naar leren in organisaties.
Zij is de grondlegger van het Nationaal Onderzoek Talentontwikkeling. Haar onderzoek naar talentontwikkeling is toonaangevend op dit terrein.

 

Mirjam Baars verrichtte -i.s.m. het tijdschrift Intermediair- onderzoek naar Het Nieuwe Werken. Op het Congres `Duurzame Inzetbaarheid` van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzorgde zij hierover een lezing uit hoofde van haar functie als hoofd Career Center aan de Universiteit van Tilburg. 

 

Contact

 

- baars@satisaction.nl

- Tel. 013-5366366

 
Powered by ceder plus